Algemeen

Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden voor studiebeurzen. Wij nemen geen andere verzoeken in behandeling.

Dit zijn de inleverdata voor het indienen van een aanvraag in 2017:

 

Muziek 20 februari 2017
Theater 27 februari 2017
Dans 27 februari 2017
Film & tv 13 maart 2017

Een studiebeurs wordt voor slechts een jaar toegekend.
Voor een eventuele vervolgbeurs moet opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Als een aanvrager op het moment van de aanvraag minderjarig is, moet de aanvraag namens hem/haar te worden gedaan door een ouder of verzorger van de aanvrager.

Voor sommige werkgebieden (Film en Televisie en Muziektheater-Musical) kunnen alleen aanvragen gedaan worden voor opleidingen die door de VandenEnde Foundation geaccepteerd zijn als kwalitatief volwaardige opleidingen. De selectie van deze opleidingen is tot stand gekomen met behulp van internationale adviseurs.

De VandenEnde Foundation behoudt zich altijd het recht voor om de kwaliteit en reputatie van de opleiding die de aanvrager wil volgen, te toetsen aan de opinie van deskundige adviseurs.

Voor de meeste werkgebieden moet de aanvrager auditeren op een door de VandenEnde Foundation aan te geven dag en tijd.

Lees voor het doen van een aanvraag de toelichting goed door:
Studiebeurs Muziek
Studiebeurs Theater
Studiebeurs Dans
Studiebeurs Film en Televisie